Εκτύπωση

Διοικητικό συμβούλιο

Επίτιμα μέλη: J.P.Armand, G. Giaccone, Γ. Ζωγράφος

Πρόεδρος: Γ. Σαμέλης

Αντιπρόεδρος: Θ. Γιάνναρος

Γεν. Γραμματέας: Π. Μακραντωνάκης

Ειδικός Γραμματέας: Φ. Ζαγουρή

Ταμίας: Σπ. Βολτέας

Μέλη:

Κ. Εκμεκτζόγλου
Α. Τζοβάρας