Εκτύπωση

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Περιέχει σύγχρονη και επιλεγμένη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, που ενδιαφέρει τους επισκέπτες και τα μέλη και συνάδει με τους σκοπούς της εταιρείας (με links για τα μέλη, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στα πλήρη κείμενα)