Εκτύπωση

Συντακτική και Επιστημονική επιτροπή

 

Δ/ντής Σύνταξης                             
Γ. Σαμέλης

Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης                                
Π. Μακραντωνάκης
Φλ. Ζαγουρή

Μέλη                                                   
Σπ. Βολτέας
Θ. Γιάνναρος
Α. Τζοβάρας
Κ. Εκμεκτζόγλου