Εκτύπωση

Forum

Ο χώρος διαλόγου των μελών και των επισκεπτών. Καταχωρούνται οι ανακοινώσεις και άλλες κοινοποιήσεις των μελών προς τα άλλα μέλη αλλά και τους επισκέπτες, όπως λ.χ. η γνωστοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μιας κλινικής, ερευνητικές απορίες, θέματα προς συζήτηση ή η ανάγκη συλλογής περιστατικών για κάποια μελέτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


http://cnctech.gr