Προς τους θεραπευτές Υγείας:

Η αποκωδικοποίηση του DNA και η ανακάλυψη νέων γονιδίων και μονοπατιών που εμπλέκονται σε μηχανισμούς παρέμβασης στο DNA  οδηγούν το κύτταρο σε εκτροπή από το φυσιολογικό του πολλαπλασιασμό με συνέπεια τη δημιουργία μοριακών μονοπατιών που μπορεί να οδηγήσουν σε προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο. Η ανωτέρω διαδικασία ενοχοποιείται στην καρκινογένεση, σε γενετικές ανωμαλίες,  εμπλεκόμενες στη δημιουργία ασθενειών γενετικά προκαθορισμένων (όπως ο καρκίνος , καρδιοπάθειες, ψυχικές παθήσεις , οφθαλμοπάθειες, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση κ.α)

Η ανακάλυψη αυτών των μοριακών μονοπατιών και η επιδιόρθωση του γενετικού και επιγενετικού υλικού  τους με τη βοήθεια της Μεταφραστικής  Έρευνας, της Νανοτεχνολογίας , της Νανοιατρικής, του COMPARE προγράμματος του NCI αλλά και άλλων προηγμένων ανακαλύψεών από διάφορες Επιστήμες, μας οδηγεί στο μελλοντικό μοντέλο θεραπευτικής προσέγγισης για κάθε ασθενή.
Γνωρίζοντας τη μοριακή υπογραφή (molecular signature) του κάθε ασθενούς αλλά και της ασθένειας του, θα είμαστε σε θέση στο μέλλον να του χορηγήσουμε την κατάλληλη στοχευμένη   εξατομικευμένη θεραπεία, η οποία θα δρά μόνο στα παθολογικά κύτταρα και θα έχει ελάχιστες  παρενέργειες στα υπόλοιπα υγιή κύτταρα.

Η ανακάλυψη αυτών  των μοριακών μονοπατιών που οδηγούν στην ασθένεια, θα μας επιτρέψει μελλοντικά την ανακάλυψη φαρμάκων (μοριακών βιοδεικτών)που εμποδίζουν αλλά και προλαμβάνουν την εκδήλωση της. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την Οικονομία στο χώρο της Πρόληψης, της Διάγνωσης αλλά και της Θεραπείας για κάθε ασθένεια, με συνέπεια την αποτελεσματικότητα και την Οικονομία στην Υγειονομική Περίθαλψη.

Δια την επίτευξη όλων αυτών των στόχων καλωσορίζω όλους τους θεραπευτές της Υγείας και τους καλώ να πλαισιώσουν τις Επιστημονικές δραστηριότητες της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών.             

Μετά τιμής
Γεώργιος Φ. Σαμέλης
Ογκολόγος Παθολόγος MD
Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Μ.Σ.Ε.Θ.